Miasto Plus 2019-07-16T17:42:08+00:00

Nie chcemy zastępować samorządów w ich kompetencjach. Nie chcemy tworzyć dodatkowych instytucji, które wyręczałyby samorządy, w tym i miasta, w roli jaką pełnią wobec wspólnoty lokalnej. „Plus” w nazwie naszego programu symbolizuje po prostu zasadę pomocniczości. Chcemy pomóc samorządom, a szczególnie miastom małym i średnim, w tych obszarach, w których łapią tak zwaną „zadyszkę rozwojową”. Dobrze obrazują to obszary energetyki prosumenckiej czy czystego powietrza. Dotyczą one zarówno bezpieczeństwa zbiorowego w miastach, w kontekście energetycznym, jak i bezpieczeństwa osobistego w kontekście zdrowia.

Duże miasta i metropolie muszą stawić czoła wyzwaniom przestrzennym i komunikacyjnym, aby na ich terenie mogły nadal powstawać atrakcyjne miejsca pracy, a warunki życia nie stały się nieznośne dla mieszkańców. Z kolei miasta małe i średnie łączy wspólnota doświadczeń. W wyniku reformy samorządowej, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., 31 miast pozbawionych zostało statusu miasta wojewódzkiego. Z drugiej strony na wspólne doświadczenie tych ośrodków wpływają ograniczone zasoby rozwojowe w porównaniu do metropolii. Dodatkowo to właśnie małe i średnie miasta są najbardziej narażone na konsekwencje depopulacji i w efekcie nawarstwienia się negatywnych zjawisk społecznych. Według szacunków do 2050 r. populacja miast powiatowych grodzkich zmniejszy się z ok 12,6 do 11,2 mln, a więc o 10,6%. Naszym zdaniem to właśnie te miejscowości wymagają pilnej pomocy.

Zgłoś swój pomysł, powiedz jak ulepszyć Twoje miasto!

Prosimy, zostaw kontakt.
Opisz jak najbardziej precyzyjnie swoją propozycję zmian
Informacje na temat przetwarzania danych znajdą Państwo TUTAJ
Prosimy, zostaw kontakt.
Informacje na temat przetwarzania danych znajdą Państwo TUTAJ

SPOTKAJMY SIĘ!

  • 12 lipca Chełm

  • 17 lipca Poznań