Miasto Plus 2019-09-02T10:33:32+00:00
Miasta są istotnym motorem rozwoju kraju – są liderem w wykorzystywaniu nowych trendów zmierzających do poprawy jakości życia ludzi oraz świadczenia wysokiej jakości usług. Hasło „Miasto Plus” wiele wyjaśnia – nie chcemy zastępować samorządów w ich kompetencjach.
„Plus” w nazwie naszego programu symbolizuje zasadę pomocniczości. Chcemy pomóc samorządowcom, a szczególnie miastom małym i średnim, w tych obszarach, w których łapią tak zwaną „zadyszkę rozwojową”. Dlatego stworzyliśmy zarys programu dla miast. Zapraszamy do aktywnej jego lektury i do zgłaszania własnych propozycji rozwiązań dla swojego miasta. Specjalny formularz dla mieszkańców znajduje się na dole strony. Program, który uwzględni Państwa propozycje zostanie przedstawiony na Konferencji w sejmie 26 września br.
Jednym z proponowanych przez nas rozwiązań jest deglomeracja – poniżej znajdziecie Państwo ankietę dla samorządowców, która ułatwi nam przygotowanie propozycji miejsc gdzie potencjalnie można przenieść centralne (a w konsekwencji także regionalne) urzędy.
PROGRAM MIASTO PLUS – MATERIAŁ DO DYSKUSJI
Duże miasta i metropolie muszą stawić czoła wyzwaniom przestrzennym i komunikacyjnym, aby na ich terenie mogły nadal powstawać atrakcyjne miejsca pracy, a warunki życia nie stały się nieznośne dla mieszkańców. Z kolei miasta małe i średnie łączy wspólnota doświadczeń. W wyniku reformy samorządowej, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., 31 miast pozbawionych zostało statusu miasta wojewódzkiego.
Z drugiej strony na wspólne doświadczenie tych ośrodków wpływają ograniczone zasoby rozwojowe w porównaniu do metropolii. Dodatkowo to właśnie małe i średnie miasta są najbardziej narażone na konsekwencje depopulacji i w efekcie nawarstwienia się negatywnych zjawisk społecznych. Według szacunków do 2050 r. populacja miast powiatowych grodzkich zmniejszy się z ok 12,6 do 11,2 mln, a więc o 10,6%.
Naszym zdaniem to właśnie małe i średnie miasta miejscowości wymagają pilnej pomocy.

Zgłoś swój pomysł, powiedz jak ulepszyć Twoje miasto!

Prosimy, zostaw kontakt.
Opisz jak najbardziej precyzyjnie swoją propozycję zmian
Informacje na temat przetwarzania danych znajdą Państwo TUTAJ
Prosimy, zostaw kontakt.
Informacje na temat przetwarzania danych znajdą Państwo TUTAJ